Business Manager

Brödsmulor är något som används på webbplatser för att förenkla navigeringen för besökaren. Den här strängen av länkar eller steg ligger ofta uppe till höger eller vänster i vyn.  Exempel: 


Start → Kategorisida → Produktsida → Kassa