Föreläggande

Ett föreläggande är ett formellt meddelanden från en myndighet som kräver att mottagaren vidtar specifika åtgärder för något. Det kan till exempel vara ett ansökan som skickas tillbaka på grund av vissa brister.